یادداشت‌های یک معلم: افزایش کار کودکان با مدرسه‌ی آنلاین

من معلم یکی از مناطق حاشیه‌ای تهران هستم و طی این دو سال تعداد بالایی از دانش‌آموزان من ترک تحصیل کرده‌اند. موضوع دردآوری که هر چند وقت یک‌بار با تذکر معاون آموزشی که «غیبت فلان دانش‌آموز را دیگر اعلام نکنید!» تثبیت می‌شود. لیست‌هایی که هنوز کمی بیش از یک ماه از شروع تحصیل نگذشته و چندین ترک تحصیلی دارد و چند غایب مستمر که کاندیداهای ترک تحصیلی بعدی هستند. این تجربه که در زمانِ آموزشِ حضوری هم وجود داشت، در شرایط آنلاین به شدت تشدید شده است. کاش آمار دقیق‌تری از این موضوع در دست بود؛ اما من با پرس‌وجو از کادر مدرسه هم نتوانستم آمار چندان دقیق‌تری به دست آورم.

کراهت زیستن در جامعه ی سرمایه داری (۳): کودکانِ عقب‌مانده‌ و فلجِ طبقه‌ی کارگر

آلودگی‌های محیط کار، گرانی تست‌های پزشکی پیش از تولد، و مصرف روزانه‌ی مواد خوراکی بی‌کیفیت در سبد غذایی کارگران تنها چند مورد از عوامل بسیاری است که هر روز باعث زاده شدن کودکان عقب‌مانده‌ و فلج طبقه‌ی کارگر می‌شوند. کودکانی که پس از تولد نیز به دلیل خصوصی‌سازی بهداشت و درمان و هزینه‌های سرسام‌آور پزشکی، از درمان مناسب برخوردار نیستند. ـ سلامـ سلامـ صبح‌بخیر فقط نوشت صبح‌بخیر، دیگه چیزی پشتش نبود! و این یعنی این که یه چیزی به همش ریخته. یه اتفاقی افتاده. منم براش فرستادم صبح‌بخیر. آروم و قرار نداشتم که اول صبحی می‌خواد چی بگه؟ نوشت: بچه‌ی همکارم رضا دنیا اومده.گفتم: چقد خووووب، مبارکه. از طرف منم بهش تبریک بگو (ولی مطمئن بودم جریان این نیست)نوشت: فلج…