کمپین تخلیه سراسری بیست-ده ۱۴۰۰
اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی

اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که از روز ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ و با نام کمپین تخلیه سراسری بیست-ده آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های کارگری چند دهه‌ی اخیر در ایران بوده است.