کنسرو فلسفه: یادداشتی بر نمایش‌نامه «از نیمه راه یک صحنه» از میگوئله ارتگا آلوارز

کنسرو فلسفه: یادداشتی بر نمایش‌نامه «از نیمه راه…

از نیمه راه یک صحنه نمایش‌نامه است و داستانش از خلال گفتگوی میان دو شخصیت می‌گذرد؛ یکی نماینده و دیگری کارمند. اساس نوشته را هم آنها راه می‌برند. گفتگویی است سرنوشت ساز، در یک سالن کنفرانس که آن دو را…

نمایش‌نامه گزینش

نمایش‌نامه «گزینش»

کدام کارگر را می‌توان یافت که موقعیت زجرآور مصاحبه‌های کاری یا جلسه‌های گزینش را در جستجوی کار تجربه نکرده باشد؟ هنگامی که با ترس و لرز جلوی کارفرما می‌ایستد تا محک بخورد که چقدر برای کارفرما سودآور خواهد بود. هنگامی…