نمایش‌نامه‌ی «دو چهره‌ی کارفرما»

نمایش‌نامه‌ی «دو چهره‌ی کارفرما»

در سال 1965 و در یکی از شهرهای آمریکا کارگرانِ انگورچینِ مزارع اعتصاب کردند. در باغ‌های انگور این شهر و در اوّلین ماه اعتصاب، صاحبان مؤسسات سعی کردند کارگران اعتصابی را با ترساندن به سرِ کار خودشان برگردانند. عکس‌العمل اختناق‌آور…

نمایش‌نامه «رقابت برای نشستن سرِ سفره‌ی خالی»

نمایش‌نامه «رقابت برای نشستن سرِ سفره‌ی خالی»

نمایش‌نامه‌ی «رقابت برای نشستن سرِ سفره‌ی خالی» رفتار و کنشِ دو کارگر را در موقعیتی یکسان در برابر کارفرما به تصویر می‌کشد. یکی به سادگی با وعده‌های پوچ و توخالیِ کارفرما رام می‌شود و در وضعیتی که سه ماه حقوق…

نمایش‌نامه «درد بی‌استخوان»

نمایش‌نامه «درد بی‌استخوان»

این نمایش‌نامه تقدیم می‌شود به:کارگران اخراجی و تمامِ قربانیانِ قوانینِ ناعادلانه‌ی کار آدم‌های نمایشدکتربیمار صحنه‌ی نمایشمطب دکتر هرگونه اجرا (صحنه‌ای، خیابانی، رادیویی) و انتشارِ این نمایش‌نامه بلامانع و آزاد می‌باشد. نمایش‌نامه «درد بی‌استخوان» (پی‌دی‌اف)دریافت دکترِ عبوث پُشت میز نشسته، بیمار…

نمایش‌نامه گزینش

نمایش‌نامه «گزینش»

کدام کارگر را می‌توان یافت که موقعیت زجرآور مصاحبه‌های کاری یا جلسه‌های گزینش را در جستجوی کار تجربه نکرده باشد؟ هنگامی که با ترس و لرز جلوی کارفرما می‌ایستد تا محک بخورد که چقدر برای کارفرما سودآور خواهد بود. هنگامی…