راه‌های نرفته؛ پای صحبت یکی از کارگران پیمانیِ اعتصاب بیست‌ده ۱۴۰۰

راه‌های نرفته؛ پای صحبت یکی از کارگران پیمانیِ…

در این نوشتار پای صحبت یکی از کارگران پیمانیِ شاغل در صنایع نفت جنوب نشسته‌ایم که در اعتصاب گسترده‌ی کارگران نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۰ که به کمپین یا اعتصاب بیست‌-ده معروف شد شرکت داشته است. او…

شهردار‌ی‌ها، پیمانکاران و استثمارِ نظام‌مندِ کارگران

شهردار‌ی‌ها، پیمانکاران و استثمارِ نظام‌مندِ کارگران

در این صفحه می‌خوانیدشهرداریکارگران خدمات شهری و محیط زیستجایگزینی نیروی کار پیمانی با کارگران باقیمانده‌ی رسمیبه‌کارگیری کارگران محروم مهاجرچه باید کرد؟ کارگران شهرداری از جمله کارگرانی هستند که بیشترین سطح استثمار به آن‌ها تحمیل می‌شود. سختی کار فوق‌العاده و کمترین…

کتابچه‌ی راهنمای قراردادِ کار و مزد 1400

کتابچه‌ی راهنمای قرارداد کار و مزد ۱۴۰۰

کارگران و هم‌طبقه‌ای‌های عزیز، این متن بر اساس قانون کار دولت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه به نگارش درآمده است. قانون کار فعلی قانونی است برای تضمین تسلط طبقه‌ی کارفرمایان و سرمایه‌داران بر طبقه‌ی کارگران اما در عین حال…

تحمیلِ مزد توافقی: فرمانِ هجوم دوباره به معیشت کارگران با یک بخش‌نامه

تحمیلِ مزد توافقی: فرمانِ هجوم دوباره به معیشت…

در این صفحه می‌خوانیدکدام توافقبا بخش‌نامه مزد توافقی چه اتفاقی برای ما کارگران می‌افتد؟دیگر پیامد‌های این نامهنامه‌ای غیرقانونیچاره چیست؟پیوست (مواد قانون کار) در آستانه‌ی تعیین حداقل مزد 1400، دولت سرمایه گامی دیگر برای حمله به سطح معیشت کارگران برداشت. معاون…

اعتصاب، فوران خشم فروخورده‌ی کارگران کنگان

اعتصاب، فوران خشم فروخورده‌ی کارگران کنگان

کارگران پارس جنوبی در کنگان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. آنان می‌خواهند تبعیض میان کارگران پیمانکاری و رسمی‌ها برچیده شود. تفاوت میان آنان فقط در میزان دستمزد و مزایای مزدی نیست. رسمی‌ها بهترین امکانات رفاهی، خوابگاه‌های مدرن و باکیفیت،…

اعتراض پرستاران شرکتی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

اعتراض پرستاران شرکتی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

536 پرستار شرکتی استان گیلان در تاریخ 20 اردیبهشت 1399 در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دست به تجمع زدند. این پرستاران به قراردادهای 89 روزه که در بحبوحه‌ی شیوع کرونا و در پی فراخوانی از جانب دولت…