نساجی مازندران: نمونه‌ای از اولویت منافع سرمایه‌داران

نساجی مازندران: نمونه‌ای از اولویت منافع سرمایه‌داران

نساجی مازندران زمانی آنقدر بزرگ بود که قائم‌شهر را که در گذشته روستایی بیش نبود، به شهری بزرگ تبدیل کرد. نساجی مازندران به حدی پیشرفت داشت که به عنوان قطب اقتصادی شمال کشور شناخته شد؛ که نه تنها مازندرانی‌ها بلکه…

واگذاری سهام به کارگران - بخش یک - تجربه خصوصی‌سازی در مصر

واگذاری سهام به کارگران: دام یا طعام؟

کسی نیست که این روزها غوغای سوروساتِ بورس و سهام و سودهای عجیب‌غریبِ آن به گوشش نرسیده باشد. جالب است که از سوی دیگر، چندی است که نجواهایی درباره‌ی سهام‌دار کردن کارگران در کارخانه‌ها شنیده می‌شود. پس ماجرا در ظاهر…

بیمه بیکاری

خصوصی‌سازی بیمه‌ی بیکاری

خصوصی‌سازی که همراه خود کاهش حقوق و مزایا، افزایش ساعات کار، معوقات پرداخت و دست‌آخر تعدیل را به‌دنبال دارد، این‌بار دریچه‌ای جدید به‌روی خود یافته است تا پس از بیکاری، باز هم به‌دنبال پایمال‌کردن حقوق کارگران باشد. «برون‌سپاری بخش بیمه‌ی…