تجمع کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

تجمع کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

در تاریخ 6 خرداد 1399 حدود 170 نفر از کارگران شرکت روغن نباتی شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایای خود در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زدند. بنابه گفته‌ی کارگران، تعیین تکلیف بدهی میلیاردی…

نور اعتصاب در دیار الماس سیاه

نور اعتصاب در دیار الماس سیاه

کارگران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان در سال 1399 تا کنون پانزده روز دست به اعتصاب زده‌اند، که در اکثر موارد با تجمع نیز همراه بوده است. اولین روزی که در سال 99 کارگران دست به اعتصاب زدند اول اردیبهشت بود…