تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت

زنده یاد یدالله خسروشاهی ، از بنیان‌گذاران اصلی سندیکای کارگران صنعت نفت، از سازماندهان مبارزات کارگران این رشته در دهه ۵۰ خورشیدی بود. وی که به دلیل لو رفتن نقشش در توزیع ادبیات انقلابی پالایشگاه تهران، در سال ۱۳۵۳ توسط ساواک شاه دستگیر شد، تا سال ۱۳۵۷ زندانی بود. با شروع جنبش انقلابی و آزادی یدالله خسروشاهی، او از رهبران اعتصاب سراسری صنایع نفت کشور در پاییز سال ۵۷ بود که تا سرنگونی حکومت سلطنتی ادامه یافت.

در سال ۱۳۶۰، با شکست قطعی جنبش انقلابی وی نیز به همراه بسیاری از کارگران مبارز دستگیر و این بار توسط رژیم نوپای جمهوری اسلامی زندانی شد. یدالله پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۶۵، ایران را برای همیشه ترک کرد و در ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ در لندن درگذشت و به خاک سپرده شد.

پیش از درگذشت یدالله خسروشاهی، در سال ۱۳۸۶ محمد فتاحی مجری تلویزیون پرتو در مصاحبه‌ای به گفتگو با خسروشاهی نشست. در طی هشت جلسه مصاحبه، یدالله به تاریخ مبارزات کارگران نفت از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۰ پرداخت و زوایای مهمی از این مبارزات و قدرت طبقاتی کارگران نفت را روشن ساخت.

این کتاب متن پیاده شده‌ی همان گفتگوهاست که در هشت فصل به حضور خوانندگان گرامی تقدیم می‌شود. فصل‌های کتاب به شرح زیر است:

فصل یک: تاریخ شرکت نفت و پیدایش صندوق‌های تعاون کارگری
فصل دو: سازمان‌دهی مجمع عمومی سندیکا
فصل سو: اعتصاب سال ۱۳۵۳
فصل چهار: پیمان دسته‌جمعی و دستگیری
فصل پنج: آزادی از زندان و اعتصاب سال ۱۳۵۷
فصل شش: سرنگونی شاه و تشکیل شورای کارگران نفت
فصل هفت: شکست قطعی انقلاب و سرکوب شوراهای کارگری
فصل هشت: تدوین قانون کار توسط حکومت نوپا

امید است انتشار تجربه‌های ارزنده این مبارز خستگی‌ناپذیر، به پیشبرد مبارزه‌ی هر روزه‌ی طبقه کارگر ایران یاری رساند.

مشخصات کتاب
نویسنده:یدالله خسروشاهی
ناشر:محمد فتاحی
سال انتشار:۱۳۸۶
اندازه پرونده:۱ مگابایت
قالب:پی‌دی‌اف (PDF)