تجمع کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ نفر از کارگران شرکت روغن نباتی شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه دستمزد و مزایای خود در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زدند.

بنابه گفته‌ی کارگران، تعیین تکلیف بدهی میلیاردی کارفرمای شرکت به نهادهای دولتی و خصوصی، پرداخت هزینه‌ی بازنشستگی کارگران مشمول، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت سنوات و سامان دادن به وضعیت کارخانه مطالبات اصلی کارگران این شرکت است. هم‌چنین این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و به همین دلیل بیمه‌ی کارگران از جانب این سازمان قطع شده است.

کارگران این شرکت هم‌چنین خواستار پیگیری جدی‌تر مسئولین استانی و شهرستانی در قبال حل مشکلات کارخانه‌ی روغن نباتی شیراز شدند. به گفته‌ی کارگران زمانی در این کارخانه ۶۰۰ نفر مشغول به کار بودند که اکنون تعداد آنها به ۱۷۳ نفر رسیده است.

لازم به ذکر است که در سال ۹۶ یعنی ۳ سال پیش تعداد کارگران این شرکت ۲۷۰ نفر بوده است و در این مدت تقریباً ۱۰۰ نفر از کارگران تعدیل شده‌اند. در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز کارگران این شرکت در اعتراض به ۴ ماه حقوق معوقه دست به تجمع زده بودند.