کنسرو فلسفه: یادداشتی بر نمایش‌نامه «از نیمه راه یک صحنه» از میگوئله ارتگا آلوارز

از نیمه راه یک صحنه

میگوئله ارتگا آلوارز نویسنده و روزنامه نگاری است اهل بارسلون اسپانیا که کارش را از یک دکه‌ی صحافی محقر آغاز کرد و هرگز قدم از همین خط صنفی بیرون نگذاشت. به قول خودش، همیشه دست و مغزش بوی مرکب و…

کتاب جنبش کارگری وسندیکایی در کشورهای در حال توسعه جنوب و جنوب‌شرقی آسیا

جنبش کارگری و سندیکایی در کشورهای در حال…

تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی در کشورهای درحال توسعه‌ی آسیای جنوبی و جنوب‌شرقی مثال‌های متعددی به دست می‌دهد که در آن‌ها مبارزه‌ی آزادی‌بخش ملی با نیروهای طبقاتی طبقه‌ی کارگر ترکیب شده است. …

کتاب جنبش کارگری و سندیکایی در کشورهای سرمایه‌داری رشدیافته

جنبش کارگری و سندیکایی در کشورهای سرمایه‌داری رشدیافته

بعد از جنگ جهانی دوم و مخصوصا طی مرحله‌ی سوم بحران عمومی سرمایه‌داری، برخی تغییرات ژرف اقتصادی و اجتماعی-سیاسی در نظام سرمایه‌داری جهانی رخ داده است. رشد سریع نیروهای تولیدی، انقلاب علمی و فنی، هم‌پیوندی سرمایه‌داری، تمرکز و گردآیی سرمایه‌داری،…

کتاب بین‌الملل اول و سندیکاها

بین‌الملل اول و سندیکاها

هدف بین‌الملل، آزادی کارگران است... در پاریس، اربابان، هنگام اعتصاب صنعت‌گران برنز، از شنیدن این خبر که بین‌الملل برای کارگران کمک می‌فرستاد؛ و این که در لندن باعث نجات کارگران معدن زغال‌سنگ شده بود و قطاری از کارگران بلژیکی را…

کتاب «نان و گل‌های سرخ»

نان و گل‌های سرخ

این کتاب شرح مبارزه‌ی کارگران آمریکا از سال ۱۸۶۵ تا ۱۹۱۵ میلادی است برای کسب کرامت انسانی، زندگی آبرومندانه و حقوق دمکراتیک که به روایت خود آنان ثبت و ضبط شده است. نویسنده با بهره‌گیری از اسناد و مدارک و…

کتاب «درباره سازمان‌های کارگری»

درباره سازمان‌های کارگری

در سال 1871، کارل مارکس در نامه‌ای به ف. بولت درباره مبارزات اقتصادی و مبارزات سیاسی طبقه کارگر می‌نویسد: «طبیعتا هدف نهایی جنبش سیاسی طبقه کارگر، تصرف قدرت سیاسی است، و طبیعتا برای این منظور سازمانی از طبقه کارگر که…

کتاب «شورای بیکاران در سن‌پترزبورگ ۱۹۰۶»

شورای بیکاران در سن‌پترزبورگ ۱۹۰۶

در آوریل 1906، نخستین شورای نمایندگان کارگران سن‌پترزبورگ و همچنین قیام مسلحانه مسکو توسط دولت تزاری سرکوب گردید. در آن زمان ما، گروهی از کارگران و روشنفکران بلشویک، بنا به تصمیم تشکیلات حزب بلشویک، دست به ایجاد یک سازمان انقلابی…

کتاب «پیدایش و تکامل طبقه کارگر»

پیدایش و تکامل طبقه کارگر

طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی زاییده شیوه تولید سرمایه‌داری است. از این رو دوران پیدایش و شکل‌گیری پرولتاریا به ایامی بازمی‌گردد که مناسبات سرمایه‌داری آغاز به پیدایش نهاد. این مناسبات در بطن جامعه فئودالی شکل گرفتند و در…

کتاب «شوق یک خیز بلند»

شوق یک خیز بلند

دو سال ۱۲۸۵ و ۱۳۰۰ خورشیدی برای کارگران ایران سال‌های پراهمیتی هستند. در سال ۱۲۸۵، نخستین تشکل منظم کارگری تأسیس شد و در سال ۱۳۰۰، برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران، یک تشکل نسبتا فراگیر به وجود آمد.…

کتاب «ماجرای جو هیل»

ماجرای جو هیل

در ژوئیه ۱۹۳۷، هنگامی که اتحادیه‌ی کارگران صنعتی جهان (IWW) دیگر چیزی جز پوسته‌ای از یک اتحادیه بیش‌تر نبود، در ارگان رسمی آن به نام ماهنامه‌ی اتحادیه‌ی بزرگ، چنین نوشته شده بود: «از جمله چیزهایی که جنبش طبقه‌ی کارگر به…